انواع دستگیره درب ساختمانی از لحاظ کاربرد به ۵ گروه تقسیم می شود که شامل :

این مدل از دستگیره بر روی درب ورودی نصب می شود. نحوه ی عملکرد آن به این صورت است که جهت افزایش امنیت امکان باز کردن درب از قسمت خارجی (بیرون ساختمان) وجود ندارد و فقط از داخل ساختمان درب باز می شود. در خرید این دستگیره جهت باز شدن درب اهمیت فراوانی دارد. به عبارت دیگر پیش از خرید دستگیره ی ورودی به باز شدن درب ساختمان از سمت چپ و یا راست دقت کنید. این مسئله در مشخصات فنی با عنوان راست باز شو و چپ بازشو نشان داده می شود.

دستگیره درب سرویس بهداشتی

همانگونه که از نام دستگیره مشخص است این مدل را می توان بر روی درب سرویس بهداشتی و حمام نصب کرد. با نصب دستگیره ی سرویس نمی توان درب را از بیرون قفل کرد و از داخل نیز با اهرم باز و بسته می شود. تفاوت این دستگیره ی درب با سایر مدل ها دراین است که در مواقع ضروری می توان درب را از بیرون نیز باز کرد. به عنوان مثال اگر کودکمان درب را قفل کرده و نتواند آن را باز کند با استفاده از یک پیچ گوشتی می توان مسئله را حل کرد. در صورتی که دستگیره ی شما مدل سوئیچی است، سیلندر را فراموش نکنید.