علی نیازی

توسط AdminT
/
7 تیر 1397

” من فقط می خواستم از شما تشکر کنم. با تشکر از همه پشتیبانی شما در طول این مسائل در بخش پشتیبانی ، خواه از طرف من باشد یا از دیگران. حتی وقتی خودم سؤال نمی کنم ، از خواندن پیشنهادات شما به سایر کاربران چیزهای زیادی می آموزم. “