بیلبورد های خیابانی

اشتراک گذاری :

حضور بیلبورد های تبلیغاتی شرکت دستگیره ایران در سراسر ایران و حضور گسترده ی آن در خیابان ها و مناطق مختلف