مترو حسن آباد

اشتراک گذاری :

مترو حسن آباد در جنوب غرب تهران واقع شده است که در این استگاه مترو بنر های دستگیره ایران نصب شده است .